21 maart - Dag tegen Racisme & Discriminatie


Een inspiratiebron

Een mooi voorbeeld als inspiratiebron voor de visie van het MDN!


MND talent

Dit filmpje is een productie van één van de MND talenten, Mikey Oostburg, werkzaam als Brandweerman bij de Luchtmacht.


Week van de ambitie

Nieuwsgierig zijn, vragen stellen, kritisch luisteren en doorvragen. Niet iedereen is dit gewend. Terwijl dat deze skills tegenwoordig veel gevraagd worden als je hogerop wilt komen.

Tijdens "De Week van de Ambitie" werden 125 leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer uitgedaagd om bekende en onbekende ex-OSB-ers alles te vragen over hun beroep of bedrijf. Ze kregen eerst les in licht en geluid en interviewen door het OSB medialab, een samenwerkingsverband tussen de OSB, Jonge Sla en Zuidoost TV. 22 juni was er een interview met Stan (Koninklijke Marechaussee) en Elvis (voorzitter MND, Koninklijke Landmacht)


Peter en de Defensie Netwerken

Defensie kent vier officiële defensiebrede netwerken. Dit zijn Jong Defensie, het Multicultureel Netwerk Defensie, Vrouw en Defensie en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht. De bestuursleden van deze netwerken doen dit belangeloos en voor het grootste deel naast hun eigenlijke functie.

De HDP is de beschermheer van deze netwerken. Regelmatig is er overleg om informatie uit te wisselen maar ook voor het overbrengen van signalen uit specifieke delen van de organisatie. Door alle betrokken partijen wordt dit zeer gewaardeerd.

De eerste hybride bijeenkomst live en via MS Teams. V.l.n.r. Pel van den Kerkhoff (HDP), Matthias Spaans (JD), Elvis Manuela (MND), Peter, Fikri Demirtas (MND), Stanley Nooitmeer (MND) en Ciondra Manuela (HDP). Op tafel via MS Teams Tilly Driesenaar (VenD). Jaus Muller (SHK) ontbreekt op de foto.


Vlog DOSCO over Diversiteit & Inclusiviteit

Woensdag 30 juni heeft Commandant DOSCO samen met zijn DOSCO-raad een dag gewijd aan een themadag Diversiteit en Inclusiviteit in het Veteraneninstituut te Doorn. Het laatste deel van de dag heeft de aanwezige DOSCO-raad lef getoond, door een spiegelsessie aan te gaan met een viertal “inclusie pioniers”. hierbij werd de realiteit met betrekking tot privileges, vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en invloed sterk belicht. De raad stond hier ook echt voor open en de eerste ontwikkelingen naar aanleiding hiervan laten zich al zien. Bekijk voor meer hierover de vlog van commandant DOSCO Luitenant Generaal Mario Verbeek.


Slavernijherdenking Keti Koti Amsterdam

Op donderdag 1 juli 2021 vond de jaarlijkse nationale slavernijherdenking Keti Koti (gebroken ketenen) plaats in het Oosterpark in Amsterdam. Op deze dag wordt traditiegetrouw nationaal de afschaffing van het slavernijverleden in de toenmalige Nederlandse koloniën in de west in 1863 herdacht. Sinds de onthulling van het Nationaal slavernijmonument in 2002 door de toenmalige Koningin, vindt elk jaar in het Oosterpark in Amsterdam de Nationale Herdenking van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij plaats. Traditiegetrouw houdt dan de Burgemeester van Amsterdam, een vertegenwoordiger vanuit het Kabinet en de voorzitter van het NiNsee een toespraak. Na de toespraken wordt gelegenheid gegeven aan belanghebbenden tot het leggen van een krans ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers van die slavernij en slavenhandel.

Op verzoek van de organisatie heeft het MND met een delegatie bestaande uit Defensie collega’s deelgenomen aan de herdenking. De hoornblazer van Defensie heeft de Taptoe geblazen onder begeleiding van de eregroet en er is een krans gelegd bij het monument. De aanwezigen waren voor het tweede jaar achtereen gereduceerd in verband met de COVID-19 maatregelen. Zij die er wel waren konden live meekrijgen hoe de burgemeester van Amsterdam namens het college van B&W excuus maakte voor het Nederlandse Trans Atlantische slavernijverleden.


Slavernijherdenking Keti Koti Rotterdam

Op 30 juni 2021 de avond voorafgaand aan de Nationale Slavernijherdenking Keti Koti werd de afschaffing van de slavernij in bijzijn van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in Rotterdam herdacht. Deze herdenking vond plaats in het bijzijn van verschillende vertegenwoordigers van de voormalige koloniën van het Koninkrijk der Nederlanden. Op uitnodiging van de organisatie heeft het MND met een delegatie deelgenomen aan deze bijeenkomst.


De week van de ambitie

Rolmodellen dag bij OSB in de Bijlmer Amsterdam


Op 22 juni werden de ruim 300 VMBO3 Leerlingen van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer OSB in de Bijlmer geïnspireerd en meegenomen door succesvolle professionals, die dienden als rolmodellen voor deze leerlingen. Dit gebeurde tijdens “De week van de ambitie”. De leerlingen gaven hun volle aandacht aan de verhalen van de aanwezige professionals en zij werden in staat gesteld hun vragen te stellen. Het Multicultureel Netwerk Defensie was uitgenodigd om “acte de préséance” te geven op deze mooie dag. Vanuit de docenten hadden de leerlingen verschillende opdrachten meegekregen die betrekking hadden op de beroepen van de verschillende professionals. De dag werd gevuld met presentaties, interviews, speeddates en er werd gezamenlijk een door de leerlingen samengestelde lunch genuttigd. Door al deze activiteiten bij elkaar werd de dag als een succes ervaren.Kinderherdenking Slavernijverleden

In Amsterdam hebben in het kader van "Kinderherdenking Slavernijverleden" op 18 juni (Surinameplein) en 25 juni (Stadsdeelkantoor Zuid-Oost) jl. bijeenkomsten plaatsgevonden.

Op uitnodiging van de stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing en in bijzijn van de Loco burgemeester Amsterdam, dhr. Rutger Groot Wassink, heeft het MND de jeugd meegenomen in de ontwikkelingen van Diversiteit & Inclusiviteit binnen Defensie.

Voorzitter MND Kinderherdenking Slavernijverleden 25 juni 2021


Krans herdenking Nationaal Ereveld Loenen 4 mei 2021

Krans gelegd voor oorlogsslachtoffers

Dit jaar heeft stichting Multicultureel Netwerk Defensie een krans gelegd bij het Nationaal Ereveld Loenen. Dit is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna - zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens internationale (vredes)missies.